Przejdź do menu Przejdź do treści

Historia Instytutu

Początki Instytutu Neofilologii sięgają 1991 roku. W jego skład wchodziły wtedy: Katedra Językoznawstwa, Katedra Literatur Zachodnioeuropejskich, Katedra Historii Cywilizacji Europejskich, Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego oraz Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego. Datą znaczącą w historii Instytutu Neofilologii jest rok 2003, kiedy to nastąpiło jego połączenie z Instytutem Filologii Rosyjskiej, powstałym jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku.

Dyrektorami nowego Instytutu Neofilologii byli w latach poprzednich: prof. dr hab. Stanisław Karolak, dr hab. prof. AP Teresa Muryn, dr hab. prof. AP Teresa Żeberek, dr hab. prof. UP Ryszard Siwek, dr hab. prof. UP Mariusz Misztal, dr hab. prof. UP Aurelia Kotkiewicz.

Obecnie Dyrektorem Instytutu Neofilologii jest dr hab Wojciech Prażuch, prof. UKEN.

Po wyodrębnieniu się w 2020 roku Instytutu Filologii Angielskiej obecnie w skład Instytutu Neofilologii wchodzi pięć filologii obcych:

filologia germańska, kierowana przez dr hab Angelę Bajorek, prof. UKEN.

filologia hiszpańska, kierowana przez dr hab Martę Cichocką, prof. UKEN.

filologia rosyjska, kierowana obecnie przez dra hab Bogumiła Ostrowskiego, prof. UKEN.

filologia romańska, kierowana przez dr Małgorzatę Niziołek.

filologia włoska, kierowana obecnie przez dr Agnieszkę Liszkę-Drążkiewicz.

Pracownicy Instytutu Neofilologii prowadzą badania naukowe w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa, przekładoznawstwa, dydaktyki nauczania języków obcych, współpracującz wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie.

Oferta edukacyjna Instytutu jest różnorodna i obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w obrębie różnych specjalizacji, a także studia podyplomowe oraz kursy językowe w zakresie wszystkich wymienionych filologii.

Studia neofilologiczne umożliwiają studentom udział w programie podwójnych dyplomów (Francja, Rosja).

W Instytucie Neofilologii działają Studenckie Koła Naukowe, w których studenci mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania literaturą, językiem, przekładem.

Archiwa