Przejdź do menu Przejdź do treści

Struktura Instytutu

FILOLOGIA GERMAŃSKA ul. Studencka 5

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego
Kierownik: dr hab. Artur Kubacki, prof. UKEN
dr Renata Czaplikowska
dr Marek Gładysz
dr Magdalena Łomzik
mgr Nick Meister
mgr Dorota Podlaska
dr Justyna Sekuła
dr Katarzyna Sowa-Bacia
mgr Marta Zachariasz-Janik

Katedra Literatury Niemieckojęzycznej
Kierownik: dr hab. Paul Martin Langner, prof. UKEN

dr hab. Angela Bajorek, prof. UKEN
dr Joanna Gospodarczyk
dr Beata Kołodziejczyk-Mróz
dr Agata Mirecka
dr Dorota Szczęśniak

Katedra Historii i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego
Kierownik: dr hab. Isabel Röskau-Rydel, prof. UKEN
dr Aleksandra Bednarowska
dr Piotr Majcher
mgr Julia Manowska-Cebula
dr Tomasz Szybisty

 

FILOLOGIA HISZPAŃSKA ul. Studencka 5

Katedra Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
Kierownik: dr Maciej Jaskot
dr Paula Reyes Álvarez Bernárdez
mgr Sandra Boruc-Calvo
mgr Renata Czop
mgr Kinga Gryglewska-Szypuła
dr Miguel Luis Poveda Balbuena
mgr Weronika Urbanik-Pęk
mgr Małgorzata Wiertelak

Katedra Literatury Hiszpańskiego Obszaru Językowego
Kierownik: dr Tomasz Pindel
dr Marcos Aurelio Arcaya Pizarro
dr Jorge Cabezas Miranda
dr hab. Marta Cichocka, prof. UKEN
dr Marcin Sarna

Katedra Historii, Kultury i Sztuki Hiszpańskiego Obszaru Językowego
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Obtułowicz
dr Agata Cáceres Sztorc
dr Juan Aurelio Fernández Meza
dr Agata Stępień
mgr Alicja Zapolnik-Plachetka

 

FILOLOGIA ROMAŃSKA ul. Podchorążych 2

Katedra Językoznawstwa Romańskiego
Kierownik: dr hab. Wojciech Prażuch, prof. UKEN
dr Katarzyna Gabrysiak
dr Alicja Hajok-Kornaś
dr Małgorzata Niziołek
dr Renata Niziołek
dr Piotr Pieprzyca

Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
Kierownik: dr hab. Stanisław Jasionowicz, prof. UKEN
dr hab. Tomasz Chomiszczak, prof. UKEN
dr Grzegorz Duliński
dr Agnieszka Kukuryk
dr Alicja Rychlewska-Delimat
dr Przemysław Szczur

Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego
Kierownik: dr hab. Elżbieta Gajewska, prof. UKEN
mgr Timothée Charmion
dr Halina Chmiel-Bożek
mgr Nathalia Kapeja
dr Ewelina Mitera
dr Anita Pytlarz
mgr Małgorzata Stanek

Zespół do Badań Porównawczych nad Tendencjami Kultury Zachodniej
Kierownik: dr hab. Stanisław Jasionowicz, prof. UKEN
dr hab. Aleksandra Budrewicz, prof. UKEN (Instytut Filologii Angielskiej)
dr hab. Tomasz Chomiszczak, prof. UKEN
dr Grzegorz Duliński
dr hab. Przemysław Michalski, prof. UKEN (Instytut Filologii Angielskiej)

Zespół badawczy Disem (Dyskurs Inferencja Semantyka)
Kierownik: dr hab. Teresa Muryn, prof. UP (em.)
dr Katarzyna Gabrysiak
dr Alicja Hajok-Kornaś
dr Małgorzata Niziołek
dr Piotr Pieprzyca
dr hab. Wojciech Prażuch, prof. UKEN
mgr Joanna Walczak – doktorantka

Redakcja czasopisma naukowego Synergies Pologne 
Redaktor naczelny: dr Małgorzata Niziołek
Sekretarz redakcji: dr Piotr Pieprzyca
Korekta językowa: mgr Nathalia Kapeja

 

FILOLOGIA ROSYJSKA ul. Studencka 5

Katedra Językoznawstwa Rosyjskiego 
Kierownik: dr Karina Zając-Haduch
dr Michał Jankowicz
mgr Paweł Ligęza
dr Larisa Mikheeva
dr Julia Ostanina-Olszewska
dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. UKEN
dr Halina Zając-Knapik

Katedra Przekładoznawstwa i Literatury Rosyjskiej
Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski
dr Gustaw Akartel
dr Marcin Dziwisz
dr Adam Karpiński
dr Monika Knurowska
dr hab. Lesława Korenowska, prof. UKEN
dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. UKEN
dr Natalia Kurjački-Góra
dr Mikołaj Mazuś
dr Iwona Papaj
dr Paulina Wójcikowska-Wantuch

Redakcja Czasopisma Naukowego Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Russologica
Redaktor naczelny: dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. UKEN
dr hab. Halina Chodurska, prof. UP (em.) – Dział Językoznawstwo i Glottodydaktyka
dr Adam Karpiński – Dział Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski – Dział Przekładoznawstwo
Sekretarz: dr Adam Karpiński

 

FILOLOGIA WŁOSKA ul. Podchorążych 2

Katedra Językoznawstwa Włoskiego
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Nowakowska
mgr Stefano Deflorian
mgr Marta Duda-Gryc
mgr Małgorzata Liffredo
dr Beata Malczewska
mgr Elizaveta Prokopovich-Mikucka
dr hab. Aleksandra Pronińska, prof. UKEN
dr Sebastiano Scarpel
dr Sandra Strugała
dr Joanna Woźniakiewicz

Katedra Literatury Włoskiej
Kierownik:
dr Natalia Chwaja
dr Fabio Boni
dr Francesco Cabras
dr Paulina Kwaśniewska-Urban
dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz

Archiwa