Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Ryszard Siwek

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o śmierci dr. hab. prof. UP Ryszarda Siwka, wieloletniego Dyrektora Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, znakomitego romanisty, znawcy i propagatora francuskojęzycznej literatury belgijskiej w Polsce uhonorowanego nagrodą literacką Federacji Walonia-Bruksela, członka Komisji Neofilologicznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, stowarzyszenia ATRP Plejada oraz rad naukowych wielu czasopism romanistycznych.

Pogrążeni w żalu koleżanki i koledzy

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w piątek 22 lipca 2022 roku o godzinie 13.40 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Archiwa